Var kommer elen ifrån?

Att teckna elavtal hos Kungälv Energi är att göra ett aktivt val för en bättre miljö. All vår el utvinns från idel förnybara energikällor. En del av elen producerar vi lokalt i Munkegärdeverket. Utöver denna produktion har vi ett samarbete med Skellefteå Kraft som hjälper oss att täcka upp för efterfrågan.

Biobränsle
Vattenkraft
Här kan du teckna elavtal och se aktuella priser.