För överskottet bygger vi ut vår egen miljöel.

Som elkund hos oss slår du inte bara ett slag för miljön, utan också för Kungälv i stort. Vi har nämligen bestämt oss för att låta överskottet gå till utbyggnaden av vår egen elproduktion från förnybara energikällor. Vi räknar med att under 2013 ha vårt första vindkraftverk i drift, så att vi kan leverera ännu mer lokalt producerad el.

Här kan du teckna elavtal och se aktuella priser.